فیس بوک فرش دستباف کاشان تلگرام فرش دستباف توئیتر فرش دستباف اینستاگرام فرش دستباف گوگل پلاس فرش دستباف
فرش کاشان
سبد خرید فرش ماشینی
تحویل اکسپرس خرید سریع فرش ماشینی 7 روز ضمانت بازگشت گارانتی فرش ماشینی تضمین بهترین کیفیت فرش ماشینی با کیفیت پرداخت در محل ضمانت بازگشت فرش ماشینی ضمانت اصل بودن کالا گارانتی فرش ماشینی
index_text

فرش و هنر

121.jpg

هرصاحب انديشه ای که دروادی فرش ايران گام نهد ، به موضوعاتی برمی خورد که بارها وبارها درطول زمان، بنوعی مورد توجه وکند وکاوقرارگرفته اند ، لکن هنوزرازهای سر به مهری دربطن ومتن خود دارند که آنها را واجد دقت مجدد وشايسته بازخوانی و کشف مکررمی نمايد.
                 يک نکته بيش نيست غم عشق وين عجب     کز هرزبان که می شنوم نا مکرراست
بی ترديد به جهت انشعاب شکلی وتاثرمحتوايی طراحی فرش ازنگارگری ، درطول زمان ، بسياری ازوقايع تاريخی ، مذهبی ، ونماد های اسطوره ای ، حماسی ، خيالی ويا هرآن مضمون ومفهوم عينی يا ذهنی که قابليت تبديل شدن به تصويررا داشته است،ازمنابع ومراجع گوناگون ، به سبب مناسبت ها وموقعيت های مختلف ، با انگيزه ها ونيات ومقاصدی متنوع برحيطه وعرصه فرش راه يافته وموجب پيدايش سرفصلی جديد وهنری ، ودرعين حال قابل تامل وگاه شگفت آوری بنام " فرش های تصويری ايران " در عرصه فرش ايران گرديده است . اين مقاله درکوششی بازشناسانه ، با بهره وری ازروش هرمونتيک معاصرسعی در آشکار سازی علت وجودی اين دسته ازفرش ها داشته و در پی تا ويلی نزديک به حقيقت از آنهاست .
برآگاهان واضح است که سرفصل فرش های تصويری در تقسيمات موضوعی به فرش هايی با موضوعيت :
مناظرطبيعی
ابنيه و اماکن تاريخی
وقايع ورويدادهای تاريخ ساز
نمود متون ادبی
تخيلات ذهنی
تصاويرافراد شاخص
وغيره تقسيم می شوند ، لذا لازم به ذکر است که مقصود از عنوان " فرش های تصويری " در اين نوشتار، صرفا آن دسته از فرش هايی می باشد که بر آن ها نگاره های خيالی يا واقعی انسانی نقش شده باشد.
غنای شگفت انگيز موضوعی و مفهومی اين فصل از فرش ايران بحدی است که هر کدام از آثارش به تنهايی شايسته دقت علمی و توجه هنری بوده و حقيقتا بايد اين فصل پر رمز و راز را "عالم معنی " فرش ايران ناميد ، چرا که اين آثار به مدد تصوير، با عبورازمرز گفتمان کلامی ، ما را بيدرنگ با آن چه منظور ازغايت گفتمان کلامی است ارتباط می دهد ، بگونه ايکه دربررسی و دقت نظردرهرکدام ازاين فرش های تصويری می توان ازنظرشکل وفرم ومحتوا ، نا باورانه مضامين تازه ای را کشف وبه ريشه يابی و انطباق فرهنگی وفنی آنها در ميان  پيشينه تاريخی و عقايد و باورهای ملی و مذهبی پرداخت  ، مضامينی که بعضا بحدی عجيب و حيرت آورند که ازجنبه صرفا  تصويری خارج ، و وارد حيطه رويائی شده ودرقالب فرآيند " زيبايی شناختی " معنا می يابند وبا تحت تاثير قرار دادن بيننده موجب تغيير شرايط حسی _ ادراکی او می شوند . وازسويی ديگراحساس مداری آنها نيزشرايط زيبايی شناختی مخاطب را تحريک می کند ، وشايد تحريک همين احساس است که بگونه ای اسرارآميزحس علاقه مندی نسبت به موضوعات يا مصنوعاتی را درما ايجاد می نمايد که گاهی حتی ازنظرموضوعی يا زمانی و مکانی ارتباط چندان مستقيمی با شرائط حاضر ما ندارند وهمين می تواند نشان ازنوعی " شعورسيال نا خود آگاه انسانی " باشد که بصورت قرار داد نانوشته فرهنگی در اعصار و ادوار مختلف در ميان نوع بشردر جريان است .

نماد اعتماد الکترونیکی
clear-bug-div
ارسال به بالای سایت فرش ماشینی